Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục bán đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch dân cư xã Sơn Giang và xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Tổng số có 24 lô, cụ thể như sau:
1. Khu vực đồng Bến Lầy, thôn 2 xã Sơn Giang:
Từ lô số 12 đến lô số 16                
Diện tích: 160 m2/lô               Giá khởi điểm: 210.000.000 đ/lô
Từ lô số 17 đến lô số 28                
Diện tích: 170 m2/lô              Giá khởi điểm: 210.000.000 đ/lô
Tiền đặt trước: 31.000.000 đ/Hồ sơ tham gia
Phí tham gia: 200.000 đ/Đơn tham gia
2. Khu vực Măng cù, thôn Mai Hà, xã Sơn Trung:
Lô số 01             Diện tích: 140m2           Giá khởi điểm: 180.000.000 đ
Từ lô số 02 đến lô số 06                
Diện tích: 140 m2/lô              Giá khởi điểm: 140.000.000 đ/lô
Lô số 07             Diện tích: 140m2            Giá khởi điểm: 160.000.000 đ
Tiền đặt trước: 21.000.000 đ/Hồ sơ tham gia
Phí tham gia: 100.000 đ/Đơn tham gia
Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 22/6/2015 (trong giờ hành chính) Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Sơn Giang, Sơn Trung,  huyện Hương Sơn.
Tổ chức bán đấu giá vào 14 giờ ngày 22/6/2015, tại hội trường UBND xã Sơn Giang, Sơn Trung, huyện Hương Sơn.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.57.9999; hoặc số 0913.846585