THÔNG BÁO ĐÂU GIA TÀI SẢNQSD ĐẤT XÃ CẨM BÌNH ( LẦN 5)

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. - Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc khu quy hoạch dân cư xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có 5 lô, cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Vùng QH dân cư tuyến 2, 3 đường QL 1A thôn Tân An
1 6, 7 210/lô 305.000.000/lô 10.000.000 60.000.000/đơn
2 31 189 275.000.000 10.000.000 55.000.000
3 32 189 302.000.000 10.000.000 60.000.000
Khu QH dân cư gần chợ Đình thôn Đông Vinh
4 4 210 840.000.000 40.000.000 160.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Các lô có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
+ Các lô có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 25/3/2019.
- Địa điểm xem tài sản: các khu quy hoạch dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá .
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:  Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668. Tại Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
        Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu hồ sơ và phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 25/3/2019 tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8 giờ, ngày 28/3/2019 tại Hội trường UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0913041072 (Anh Nuôi).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TrTĐG ngày 11/3/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
                          

Tác giả bài viết: TT