THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT XÃ CẨM MINH( LẦN 2)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên. Địa chỉ: TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ:
Quyền sử dụng các lô đất tại khu quy hoạch dân cư vùng Đồng Tợ, thôn 9, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có: 24 lô đất, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích (m2) Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
(đồng)
 
Tiền đặt trước
(đồng
Chi phí mua hồ sơ
(đồng)
Ghi chú
1 04 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
2 05 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
3 06 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
4 07 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
5 08 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
6 09 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
7 10 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
8 11 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
9 12 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
10 13 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
11 14 200 590.000.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
12 16 215,2 634.840.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
13 17 212,1 625.695.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
14 18 209 616.550.000 20.000.000 100.000.000 500.000  
15 25 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
16 26 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
17 27 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
18 28 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
19 29 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
20 30 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
21 31 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
22 32 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
23 33 200 382.000.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
24 34 200,1 382.191.000 15.000.000 70.000.000 200.000  
 
 
(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí và lệ phí khác)
4. Hình thức, phương thức đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá:
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 18/11/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
- Trung tâm trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ 14h đến 16h 30 phút ngày 18/11/2022 tại UBND xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên
- Địa điểm xem tài sản: khu quy hoạch dân cư vùng Đồng Tợ, thôn 9, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.
- Buổi công bố giá: Vào 8 giờ ngày 21/11/2022 tại UBND xã Cẩm Minh.
6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 Người tham gia đấu giá phải nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, CCCD hoặc CMND (photo), tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định theo thông báo này.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Hình thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
+ Tài khoản số 52010000588889. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999.
Website: http://dgts.moj.gov.vn; http://daugia.hatinh.gov.vn.

Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản