THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QSD ĐẤT THỊ TRẤN CẨM XUYÊN ( LẦN 6)

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. - Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các khu quy hoạch dân cư thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có 14 lô, cụ thể như sau:
TT
(thửa) số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I. Khu A vùng QH dân cư đô thị ven Sông Hội    
1 20 140 622.000.000 20.000.000 90.000.000
II. Khu B vùng QH dân cư đô thị ven Sông Hội    
1 2, 3, 4, 5, 9, 10 160/lô 693.000.000/lô 24.000.000/lô 130.000.000/lô
2  25 160/lô 598.000.000/lô 20.000.000/lô 110.000.000/lô
3 27 140.16 645.000.000 22.000.000 120.000.000
4 28 149.31 687.000.000 24.000.000 130.000.000
III. Khu quy hoạch tái định cư tổ dân phố 11    
1 32 159,9 240.000.000 10.000.000 36.000.000
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
IV. Vùng QH Cần Tràm tổ dân phố 5    
1 1 250 200.000.000 30.000.000
2 2 250 200.000.000 30.000.000
3 3 248 238.080.000 35.000.000
                 
 
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Các lô có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống 100.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
+ Các lô có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
+ Các lô có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 21/01/2019.
- Địa điểm xem tài sản: các khu quy hoạch dân cư thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh; số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước : Trong giờ hành chính, 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá .
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu hồ sơ và phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 21/01/2019 tại UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.
- Cuộc đấu giá được tổ chức vào 8 giờ, ngày 24/01/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0912414963 (Anh Hạnh).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-TrTĐG ngày 08/01/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
                          

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá