THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ CẨM VỊNH (LẦN 3)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có 04 lô, cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I. Vùng QH gần nhà bà Tường thôn Tam Đồng
1 01,02 270/lô 176.000.000/lô 8.000.000/lô 35.000.000
II. Vùng QH gần nhà Ông Hanh thôn Đông Vinh
1 01 233,4 234.000.000 12.000.000 45.000.000
2 02 203,3 204.000.000 10.000.000 40.000.000
        * Chi phí mua hồ sơ tham gia:
- Những lô có giá khởi điểm dưới 200.000.000: 100.000 đồng/ hồ sơ.
- Những lô có giá khởi điểm trên 200.000.000: 200.000 đồng/hồ sơ.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 11/6/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.
* Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu đơn của khách hàng vào ngày 11/6/2018, trong giờ hành chính tại UBND xã Cẩm Vịnh.
        * Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tại Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 3700201005668.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 8 giờ ngày 13/6/2018, tại Hội trường UBND xã Cẩm Vịnh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999, hoặc số 0986. 004075 (Đ/c Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
                           

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá