THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THỊ TRẤN CẨM XUYÊN ( LẦN 5)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các khu quy hoạch dân cư thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có 25 lô, cụ thể như sau:
TT
(thửa) số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I. Khu A vùng QH dân cư đô thị ven Sông Hội    
1 20 140 622.000.000 20.000.000 90.000.000
II. Khu B vùng QH dân cư đô thị ven Sông Hội    
1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 160/lô 693.000.000/lô 24.000.000/lô 130.000.000/lô
2 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 160/lô 598.000.000/lô 20.000.000/lô 110.000.000/lô
3 27 140.16 645.000.000 22.000.000 120.000.000
4 28 149.31 687.000.000 24.000.000 130.000.000
5 29 158.46 729.000.000 24.000.000 140.000.000
III. Khu quy hoạch tái định cư tổ dân phố 11    
1 32 159,9 240.000.000 10.000.000 36.000.000
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
IV. Vùng QH Cần Tràm tổ dân phố 5    
1 1 250 200.000.000 30.000.000
2 2 250 200.000.000 30.000.000
3 3 248 238.080.000 35.000.000
                 
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Các lô có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống 100.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
+ Các lô có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
+ Các lô có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 22/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và UBND thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 0201000665999.
Tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 8 giờ ngày 24/10/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Xuyên.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; 0912414963(Anh Hạnh).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT