GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập theo quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
        - Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
         Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  Điện thoại: (039) 3579999;   Fax: (0393)854721
  Wcbsite: daugia.hatinh.gov.vn
  Email: daugia@ hatinh.gov.vn