THÔNG BÁO Về việc chưa đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp khu vực thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà

Căn cứ Công văn số 1370/UBND-NL2 ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chưa đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mỏ đất khu vực thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thông báo chưa tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất nói trên.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo để khách hàng được biết.
        Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579.999
Website: http://www.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS