THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TS NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL PHÚC ĐỒNG

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đấu giá Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng- Công ty TNHH MTV Cao Su Hà Tĩnh
Tài sản bán đấu giá:
Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ sản xuất gạch
                               (Chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
* Giá khởi điểm: 25.626.400.000 đồng       
* Tiền đặt trước: 3.800.000.000đ/hồ sơ.
* Chi Phí mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.
* Thời gian đăng ký xem tài sản, thu tiền đặt trước và đơn tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 27/9/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh.
* Địa điểm xem tài sản: Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng; địa chỉ: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
+ Tại Ngân hàng Ngoại thương(Vietcombank) chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 29/9/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vnTài sản bán đấu giá:
Nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ sản xuất gạch
                               (Chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
* Giá khởi điểm: 25.626.400.000 đồng       
* Tiền đặt trước: 3.800.000.000đ/hồ sơ.
* Chi Phí mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.
* Thời gian đăng ký xem tài sản, thu tiền đặt trước và đơn tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 27/9/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh.
* Địa điểm xem tài sản: Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng; địa chỉ: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
+ Tại Ngân hàng Ngoại thương(Vietcombank) chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 29/9/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS