THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 143, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi từ cầu treo Hương Giang và vật tư thu hồi từ các cầu cũ khác. (Mọi chi tiết có trong hồ sơ đấu giá).
- Nguồn gốc tài sản: Tài sản công thanh lý.
- Nơi có tài sản đấu giá: Cây xăng Hoàng Anh, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Km 409+750, Quốc lộ 15).
4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ
- Giá khởi điểm: 492.580.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).
- Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/ đơn tham gia (Chín mươi triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).
- Chi phí hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ tham gia.
5. Hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Cách thức trả giá: Người tham gia đấu giá được trả từ giá khởi điểm trở lên, nếu trả cao hơn thì phải trả theo nguyên lần bước giá như đã Thông báo.
6. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 28/12/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 28/12/2020 tại Cây xăng Hoàng Anh, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Km 409+750, Quốc lộ 15).
8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Hình thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số: 0201000665999 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Khi nộp tiền đặt trước khách hàng ghi nội dung nộp “Ông Nguyễn Văn A (người đứng đơn đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh”.
(Người tham gia đấu giá nộp và rút tiền đặt trước phải chịu mọi chi phí của Ngân hàng theo quy định).
9. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào ngày 31/12/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
(Bám QL1A cách cầu Cày 200m về phía Nam)
Điện thoại: 02393.579.999
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH