THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG TY CP KHOANG SẢN MANGAN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đấu giá tài sản thanh lý của Công ty CP Khoáng sản Mangan, gồm 04 lô tài sản: Cụ thể như sau:
I. Lô 01: Nhà văn phòng Công ty tại xã Phú Lộc và Xưởng 30/4: Gồm có 19 danh mục tài sản
1. Giá khởi điểm: 1.300.000.000 đồng  (Một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)
2. Bước giá: Áp dụng tại phiên đấu giá: 40.000.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng
4. Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.
- Địa chỉ xem tài sản: Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
II. Lô 02: Nhà máy luyện xỉ Hồng Lĩnh. Gồm có 22 danh mục tài sản
(Có danh mục tài sản kèm theo)
1. Giá khởi điểm: 6.000.000.000 đồng  (Sáu tỷ đồng chẵn)
2. Bước giá: Áp dụng tại phiên đấu giá: 180.000.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng
4. Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.
- Địa chỉ xem tài sản: Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
(Không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải làm thủ tục thuê lại đất theo quy định)
III. Lô 3: Máy móc, thiết bị: Gồm có 3 danh mục tài sản
1. Giá khởi điểm: 760.000.000 đồng  (Bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
2. Bước giá: Áp dụng tại phiên đấu giá: 25.000.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 76.000.000 đồng
4. Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.
IV. Lô 4: Vật tư hàng hóa tồn kho: Gồm có 183 danh mục tài sản
(Có danh mục tài sản kèm theo)
1. Giá khởi điểm: 1.960.000.000 đồng  (Một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
2. Bước giá: Áp dụng tại phiên đấu giá: 60.000.000 đồng
3. Tiền đặt trước: 196.000.000 đồng
4. Chi phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ.
Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 26/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
Phương thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản  0201000665999.
Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Tổ chức phiên công bố giá vào ngày 29/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời đại diện tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc 0913846585 (gặp anh Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá