THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG CHO THUÊ NHÀ XE VÀ ỐT THUỐC CỦA BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ TĨNH

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 857 Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 223, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Tài sản đấu giá: Cho thuê Nhà xe bệnh nhân và Ốt thuốc của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, cụ thể:
* Tài sản 1: Nhà xe bệnh nhân.
- Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/tháng (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng trên tháng).
Thời gian thuê: 36 tháng.
Giá khởi điểm cả thời gian thuê: 6.500.000 đồng x 36 tháng = 234.000.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
- Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
- Chi phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)..
* Tài sản 2: Ốt thuốc (Ốt thuốc A).
- Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/tháng (Bốn triệu đồng trên tháng).
Thời gian thuê: 36 tháng.
Giá khởi điểm cả thời gian thuê: 4.000.000 đồng x 36 tháng = 144.000.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
- Chi phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).
* Tài sản 3: Ốt thuốc (Ốt thuốc B).
- Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/tháng (Bốn triệu đồng trên tháng).
Thời gian thuê: 36 tháng.
Giá khởi điểm cả thời gian thuê: 4.000.000 đồng x 36 tháng = 144.000.000 đồng.
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
- Chi phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).
(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan)
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá:
        - Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 03/01/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
        - Địa điểm xem tài sản: Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 223, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
        - Buổi công bố giá được tổ chức vào 8 giờ, ngày 06/01/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
        5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
        Người tham gia đấu giá phái nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định.
        6. Thời gian nộp tiền đặt trước:
        Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
        Hình thức nộp tiền đặt trước:
        Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 0201000665999
         Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Hà Tĩnh.
       Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
        7. Hình thức và phương thức đấu giá:
        - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính ( Bưu điện).
        - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
        - Cách thức trả giá: Khách hàng có thể trả bằng giá khởi điểm, nếu trả giá cao hơn thì phải trả theo giá khởi điểm cộng với nguyên lần bước giá.
        Ví dụ: Giá khởi điểm cộng n lần bước giá (4.000.000 đồng + n bước giá)
        (Khách hàng không ghi 144.000.000 đồng + n bước giá)
Kính mời đại diện các tổ chức, ca nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
        Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
        Điện thoại: 02393.579999
        Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
 

Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH