THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHO THUÊ NHÀ ĂN KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 75, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tài sản đấu giá: Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Hạng mục Nhà ăn – Khoa Dinh dưỡng có diện tích 648m2.
Thời gian thực hiện cho thuê: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.
- Giá khởi điểm:      36.000.000 đồng/ tháng (Ba mươi sáu triệu đồng trên tháng) x 36 tháng = 1.296.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định
- Tiền đặt trước:      200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn)
- Bước giá:              36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)
- Chi phí mua hồ sơ:   500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
4. Hình thức, phương thức đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 14/12/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh;
- Địa điểm xem tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Tổ chức vào hồi 08 giờ ngày 17/12/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Người tham gia đấu giá mua bộ hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Thông báo đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ về tài sản. Xem tài sản, đồng ý đăng ký tham gia, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản và phải có trong tài khoản của Trung tâm trong thời gian quy định.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 0201000665999, tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số: 0913.846585 (Gặp Anh Long).
Website: http://dgts.moj.gov.vn hoặc: http://daugia.hatinh.gov.vn.

Tác giả bài viết: TT DVĐGTST