THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG TÂY SƠN LẦN 2

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh Tây Sơn- Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:
Tài sản: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất, bao gồm:
Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 38 ( Bản đồ đo đạc địa chính năm 2011), diện tích: 1162,3m2, trong đó: Đất ở: 300m2 , đất vườn: 862,3m2, GCNQSD đất số BT078983 do UBND huyện Hương Sơn cấp ngày 08/4/2014; Mang tên ông Nguyễn Danh Huyên và bà Nguyễn Thị Dịu Huyền
Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài;
-  Tài sản gắn liền với đất: Nhà gỗ 03 gian.
+ Diện tích xây dựng và sử dụng 60m2.
Địa chỉ: Thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
+ Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng                
+ Tiền đặt trước:  30.000.000 đồng
+ Chi phí mua hồ sơ: 100.000 đồng
* Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 26/6/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh và ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Sơn.
Địa điểm xem tài sản: Thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Số tài khoản: 3700201005668
        Tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh
        Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 28/6/2018, tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Sơn.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999, 0916.003.421
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm đấu giá