THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền khai thác các mỏ khoáng sản tại địa bàn các huyện: Hương Sơn, Nghi Xuân và huyện Thạch Hà. Cụ thể như sau:
1. Mỏ cát xây dựng tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn.
- Diện tích khai thác: 1,3 ha. Trữ lượng địa chất: 31.590 m3;
- Giá khởi điểm: 92.200.000 đồng;
- Bước giá: Áp dụng từ 1% đến 15% giá khởi điểm;
- Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng/hồ sơ tham gia;
- Phí tham gia đấu giá: 2.000.000 đồng/đơn tham gia.
2. Mỏ đá xây dựng khu vực rú Am, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.
- Diện tích khai thác: 4,0 ha. Trữ lượng địa chất: 1.489.591 m3;
- Giá khởi điểm: 9.346.600.000 đồng;
- Bước giá: Áp dụng từ 1% đến 5% giá khởi điểm;
- Tiền đặt trước: 1.400.000.000 đồng/hồ sơ tham gia;
- Phí tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng/đơn;
3. Mỏ đất san lấp tại khu vực núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân.
- Diện tích khai thác: 3,0 ha. Trữ lượng địa chất: 826.336 m3.
- Giá khởi điểm:  1.117.200.000 đồng;
- Bước giá: Áp dụng từ 1% đến 10% giá khởi điểm;
- Tiền đặt trước:     160.000.000 đồng/hồ sơ tham gia;
- Phí tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/đơn;
4. Mỏ đất san lấp tại thôn Lâm Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.
- Diện tích khai thác: 10 ha. Trữ lượng địa chất: 1.618.610 m3;
- Giá khởi điểm: 2.188.300.000 đồng;
- Bước giá: Áp dụng từ 1% đến 10% giá khởi điểm;
- Tiền đặt trước:    320.000.000 đồng/hồ sơ tham gia;
- Phí tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/đơn;
Chi phí mua hồ sơ áp dụng chung cho cả 4 mỏ đấu giá: 500.000đồng/bộ.
1. Thời gian bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và hướng dẫn khách có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực khoáng sản, nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 20/3/2017. Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh – Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập , thành phố Hà Tĩnh.
2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Phiên bán đấu giá dự kiến tổ chức vào hồi 8 giờ, ngày 22/3/2017. Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
                            (Thông tin chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393579999 hoặc số 0918379628 (Gặp anh Tâm). 
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS