THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 05 XE Ô TẢI ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HÀ TĨNH

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. Địa chỉ: Km 22, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ:
- Tài sản đấu giá: 05 xe ô tô tải đã qua sử dụng, cụ thể như sau:
+ Xe ô tô tải chở mủ cao su Isuzu, BKS: 38N-2172; Số khung: 97100469; Số máy: 733405, sản xuất năm 2009.
+ Xe ô tô tải chở mủ cao su Isuzu, BKS: 38N- 8387; Số khung: JAAN1R71R77101716; Số máy: 542368, sản xuất năm 2007.
+ Xe ô tô tải tự đổ Thaco TD600, BKS: 38N-017.76; Số khung: RNHD600ACCC096109; Số máy: YC4D12021D12F9C00303, sản xuất năm 2012.
+ Xe ô tô tải tự đổ Thaco TD600, BKS: 38N-017.80; Số khung: 00ACCC095751; Số máy: 1D12F9C00365, sản xuất năm 2012.
+ Xe ô tô tải tự đổ Thaco TD600, BKS: 38N-028.60; Số khung: RNH; Số máy: YC4D12021D12F9C00735, sản xuất năm 2012.
- Giá khởi điểm:  968.900.000 đồng (Chín trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Tiền đặt trước:  180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
- Bước giá:              30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).
- Chi phí hồ sơ:  500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
4. Hình thức, phương thức đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và cuộc đấu giá:
Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 08/02/2022.
Địa điểm xem tài sản: Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh.
Buổi công bố giá tổ chức: Vào ngày 11/02/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 Người tham gia đấu giá phải nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định theo thông báo này.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 0201000665999
Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số 0982145573 (gặp anh Long)
Website: http://dgts.moj.gov.vn;  hoặc http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DVĐG TS TỈNH