THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NGÂN HÀNG NN& PTNT SƠN TÂY

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá tài sản bảo đảm do Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT (Agribank) - Chi nhánh Tây Sơn- Hà Tĩnh ủy quyền, cụ thể như sau:
Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 273 m², (trong đó: đất ở diện tích 200 m², đất vườn: 73 m²) và tài sản gắn liền với đất: nhà xây 2 tầng và công trình phụ.
Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
        Giá khởi điểm: 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm triệu đồng).
+ Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ hồ sơ tham gia.
+ Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ tham gia.
* Địa điểm xem tài sản: Khối 6, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 21/01/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Tây Sơn- Hà Tĩnh.
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 22/01/2016, tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Tây Sơn- Hà Tĩnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long)
và  0946830999 (gặp a Hùng)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản