THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THA DS

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THA DS
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh bán đấu giá tài sản cưỡng chế, kê biên do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền.
Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất khí Oxi, Nitơ, Argon của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa Cốc Hà Tĩnh; từ số 01 đến số 324 (trừ số 17).
- Giá khởi điểm: 17.837.397.000 đồng ( Mười bảy tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng).

Địa điểm xem tài sản: Khu công nghiệp Vũng Áng, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Tiền đặt trước:  2.000.000.000 đồng/đơn tham gia.
- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/đơn .
- Phí hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ.

    (Thông tin chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 23/11/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
- Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 24/11/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS