THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 04 lô hàng tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của Hội đồng định giá và bán đấu giá UBND huyện Hương Sơn ủy quyền. Cụ thể như sau:
Tài sản bán đấu giá gồm:
1, Lô hàng đồ gia dụng, gồm 18 loại: Giá khởi điểm: 46.176.000 đ
- Tiền đặt trước: 6.500.000 đồng/hồ sơ tham gia.
- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/đơn tham gia.
2, Lô lâm sản, gỗ N5-6, khối lượng 1,796 m3: Giá khởi điểm: 2.895.800 đ.
- Tiền đặt trước: 400.000 đồng/hồ sơ tham gia.
- Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/đơn tham gia.
3, Lô lâm sản, gỗ N4, khối lượng 5,442 m3: Giá khởi điểm: 5.986.200 đ.
- Tiền đặt trước: 800.000 đồng/hồ sơ tham gia.
- Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/đơn tham gia.
4, Lô hàng đồ gia dụng, gồm 06 loại: giá khởi điểm: 15.368.000 đ.
- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng/hồ sơ tham gia.
- Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/đơn tham gia.
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 04/02/2015 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBDN huyện Hương Sơn.
 * Địa điểm xem tài sản: tại Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
 * Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 14 giờ, ngày 05/02/2015, tại Công an huyện Hương Sơn.
                     (Mọi chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579.999.

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản