THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỤC THA TỈNH

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền. Cụ thể như sau:
- Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe mô tô hai bánh đã qua sử dụng, nhãn hiệu Yamaha Exciter 135, biển kiểm soát: 37B2-53991, số khung AY-038970, số máy 5P71-038970.
- Giá khởi điểm: 10.983.114 đồng (Mười triệu, chín trăm tám ba nghìn, một trăm mười bốn đồng).
- Tiền đặt trước: 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng).
- Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ đơn tham gia.
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 21/7/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Địa điểm xem tài sản: Tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.
* Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 8 giờ, ngày 22/7/2016, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
(Chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản