THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỤC THA DÂN SỰ TỈNH

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền. Cụ thể như sau:
- Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe mô tô hai bánh đã qua sử dụng, nhãn hiệu Yamaha SIRIUR RC, biển kiểm soát: 38K1-196.33, số khung 081644, số máy 081658.
- Giá khởi điểm: 6.495.390 đồng (sáu triệu, bốn trăm chín lăm nghìn, ba trăm chín mươi đồng).
- Tiền đặt trước: 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng).
- Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ đơn tham gia.
* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 13/8/2015, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Địa điểm xem tài sản: Tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.
* Tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 14 giờ 30, ngày 14/8/2015, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
(Chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS