THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CN NGHỆ AN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh bán đấu giá tài sản bảo đảm do Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Nghệ An ủy quyền, cụ thể như sau:
Tài sản bán đấu giá:
1.Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 434, tờ bản đồ số 9, tại xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận QSD đất số: BI161942 cấp ngày 10/10/2011, diện tích: 304,50 m2
Giá khởi điểm: 852.600.000đ              
2.     Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 435, tờ bản đồ số 9, tại xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận QSD đất số: BI161943 cấp ngày 10/10/2011, diện tích: 300,00 m2
Giá khởi điểm: 840.000.000đ                
3.     Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 436, tờ bản đồ số 9, tại xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận QSD đất số: BI161944 cấp ngày 10/10/2011, diện tích: 296,00 m2
Giá khởi điểm: 828.800.000đ                
4.     Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1022, tờ bản đồ số 12, tại xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận QSD đất số: BI161945 cấp ngày 10/10/2011, diện tích: 302,20 m2
Giá khởi điểm: 846.160.000đ                
5.     Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 437, tờ bản đồ số 9, tại xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo giấy chứng nhận QSD đất số: BI161946 cấp ngày 10/10/2011, diện tích: 298,40 m2
Giá khởi điểm: 835.520.000đ
+ Tiền đặt trước mỗi tài sản: 120.000.000đ/hồ sơ tham gia.
+ Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ tham gia.
+ Phí bán hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ hồ sơ.
* Địa điểm xem tài sản: Xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 24/10/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh Nghệ An.
* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 25/10/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp anh Long)
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV bán đấu giá tài sản