THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỊ TRẤN THẠCH HÀ

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch Trường THCS Phan Huy Chú, đường Thượng Ngọc, đường từ cầu Cày đi Quán Gạc, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà. Tổng số có 10 lô, cụ thể như sau:
Khu vực Trường THCS Phan Huy Chú: (Quy hoạch năm 2007)     
- Lô số: 09;                Diện tích: 255m2;            Giá khởi điểm: 455.000.000đ
- Lô số: 10;               Diện tích: 252m2;        Giá khởi điểm: 450.000.000đ
- Lô số: 13;                Diện tích: 272m2;        Giá khởi điểm: 816.000.000đ
Khu vực Trường THCS Phan Huy Chú: (Quy hoạch năm 2013)     
- Lô số: 03;                Diện tích: 187m2;            Giá khởi điểm: 310.000.000đ
- Lô số: 04;               Diện tích: 194m2;        Giá khởi điểm: 320.000.000đ
- Lô số: 05;                Diện tích: 194m2;        Giá khởi điểm: 380.000.000đ
Khu vực đường Thượng Ngọc:
- Lô số: 03;                Diện tích: 200m2;       Giá khởi điểm: 650.000.000đ
Khu vực đường Cầu Cày đi Quán Gạc:
- Lô số: 01,02;           Diện tích: 150m2/lô;   Giá khởi điểm: 300.000.000đ/lô
- lô số : 03;                 Diện tích: 156,6m2     Giá khởi điểm: 350.000.000đ
* Tiền đặt trước:
- Lô số 3 tại đường Thượng Ngọc, lô số 13 tại Trường THSC Phan Huy Chú: 50.000.000đ/ đơn, các lô còn lại 30.000.000đ/đơn.
       * Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 25/11/2013, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.
- Phiên bán đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 26/11/2013, tại UBND thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.
      Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0912.414963 (đ/c: Hạnh).
Website: http://www.hatinh.gov.vn/ttdichvubandaugiataisantinh
       Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu tiền đặt trước, phí và đơn của người tham gia từ 08h đến 16h, ngày 25/11/2013 tại trụ sở UBND Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà./.