thông báo bán đấu giá QSD đất

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc vùng quy hoạch dân cư xóm Đồng Giang, xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh. Tổng số có 50 lô, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích (m2) Giá khởi điểm
(
triệu đồng)
Tiền đặt trước
(triệu đồng)
Bước giá
(triệu đồng)
Ghi chú
I. 23 lô đất bám đường Ngô Quyền
 
 
1 2 220,5 885 110 20  
2 4 220,5 885 110 20  
3 5 220,5 885 110 20  
4 6 225,4 905 110 20  
5 7 232 930 110 20  
6 8 232 930 110 20  
7 9 232 930 110 20  
8 10 232 930 110 20  
9 11 232 930 110 20  
10 12 225,4 905 110 20  
11 13 220,5 885 110 20  
12 15 240,5 1.155 140 25 Bám hai mặt đường
13 16 245 980 120 20  
14 17 245 980 120 20  
15 18 245 980 120 20  
16 19 245 980 120 20  
17 20 245 980 120 20  
18 21 245 980 120 20  
19 22 245 980 120 20  
20 23 245 980 120 20  
21 24 245 980 120 20  
22 25 225,4 905 110 20  
23 26 220,5 885 110 20  
II. 27 lô đất dãy 2 đường Ngô Quyền, bám đường 18m
24 30 245 615 80 15  
25 31 220,5 555 70 10  
26 32 225,4 565 70 10  
27 33 245 615 80 15  
28 34 245 615 80 15  
29 35 245 615 80 15  
30 36 245 615 80 15  
31 37 245 615 80 15  
32 38 245 615 80 15  
33 39 245 615 80 15  
34 40 245 615 80 15  
35 41 245 615 80 15  
36 42 240,5 725 90 15 Bám hai mặt đường
37 43 338,5 1.015 130 20 Bám hai mặt đường
38 44 318,5 800 100 15  
39 45 225,4 565 70 10  
40 46 245 615 80 15  
41 47 232 580 70 15  
42 48 232 580 70 15  
43 49 232 580 70 15  
44 50 232 580 70 15  
45 51 225,4 565 70 10  
46 52 220,5 555 70 10  
47 53 220,5 555 70 10  
48 54 245 615 80 15  
49 55 245 615 80 15  
50 56 272 820 100 20 Bám hai mặt đường
- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 14/12/2015, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
- Tổ chức bán đấu giá: Vào hồi 08 giờ, ngày 16/12/2015, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0912 414 963.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS