thông báo bán đấu giá (Lần 2)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền khu đất Nhà khách Hương Sen (địa chỉ: số 04, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh). Cụ thể như sau:
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền khu đất (Bao gồm: Diện tích đất: 5.313,8 m2 và nhà khách, công trình phụ trợ kèm theo).
+ Mục đích sử dụng đất: Đất kinh doanh thương mại dịch vụ.
+ Giá khởi điểm: 63.125.666.000 đồng
+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm)
+ Tiền đặt trước: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn)
+ Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ đơn tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp đơn đăng ký tham gia từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 25/5/2015, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Thời gian nộp tiền đặt trước đến 16 giờ ngày 27/5/2015.
* Tổ chức phiên đấu giá vào hồi 08 giờ ngày 28/5/2015, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
(Chi tiết có trong hồ sơ đấu giá)
Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999.
Website: http://www.daugia.hatinh.gov.vn