THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ CỔ ĐẠM, HUYỆN NGHI XUÂN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các vùng quy hoạch thuộc xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Tổng số có 26 lô, cụ thể như sau:
I.     Vùng Quy hoạch xen dặm dân cư thôn 3 (Ngõ anh Phạm Thông)
Lô số 01        Diện tích: 210,6 m2        Giá khởi điểm: 189.540.000 đ
Lô số 02        Diện tích: 205,18 m2      Giá khởi điểm: 184.662.000 đ
Lô số 03        Diện tích: 219,2 m2        Giá khởi điểm: 197.280.000 đ
Lô số 04        Diện tích: 233,22 m2      Giá khởi điểm: 209.898.000 đ
Lô số 05        Diện tích: 247,24 m2          Giá khởi điểm: 222.516.000 đ
Lô số 06        Diện tích: 261,26 m2      Giá khởi điểm: 235.134.000 đ
Lô số 07        Diện tích: 287,64 m2      Giá khởi điểm: 258.876.000 đ
II. Vùng Quy hoạch xen dặm dân cư thôn 3 (Vùng 2 – ngõ ông Phư)
Lô số 01        Diện tích: 187,1 m2        Giá khởi điểm: 213.294.000 đ
Lô số 02        Diện tích: 186,9 m2             Giá khởi điểm: 177.555.000 đ
Lô số 03        Diện tích: 182,8 m2             Giá khởi điểm: 208.392.000 đ
III. Vùng Quy hoạch xen dặm dân cư thôn 3 (Vùng 1 – Giáp cầu Ngộc)
Lô số 01        Diện tích: 233,23 m2      Giá khởi điểm: 233.230.000 đ
Lô số 02        Diện tích: 212,5 m2             Giá khởi điểm: 212.500.000 đ
Lô số 05        Diện tích: 276,53 m2          Giá khởi điểm: 276.530.000 đ
IV. Vùng Quy hoạch xen dặm đất thôn 8
Từ lô số 38 đến lô số 42 và từ lô số 50 đến lô số 55
                      Diện tích: 200 m2/lô       Giá khởi điểm: 252.000.000 đ/lô
Lô số 49        Diện tích: 280,97 m2          Giá khởi điểm: 354.022.200 đ
Lô số 56        Diện tích: 232,04 m2      Giá khởi điểm: 292.370.400 đ
* Tiền đặt trước bằng 15 % giá khởi điểm của từng lô đất đấu giá (Tính tròn số đến triệu đồng)
* Phí tham gia đấu giá:                               
- 100.000đ/đơn tham gia, đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đ/lô trở xuống
- 200.000 đ/ đơn tham gia, đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đ/lô
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 12/12/2014, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.
- Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào hồi 08 giờ , ngày 15/12/2014, tại Hội trường UBND xã Cổ Đạm.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (039) 3579999; 0913.846.585 (Đ/c Long)
Website: http://www.hatinh.gov.vn
                          

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh