THÔNG BÁO V/v lùi thời gian tổ chức phiên bán đấu giá

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thông báo lùi thời gian tổ chức phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thuộc Khu đô thị Hàm Nghi tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể như sau:
Thời gian đăng ký tham gia đấu giá đến 16 giờ ngày 07/02/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản tỉnh.
Tổ chức bán đấu giá vào hồi 08 giờ, ngày 13/02/2017 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999; 0913846585 (gặp anh Long)
hoặc số: 0918379628 (gặp anh Tâm) Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS