THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QSD ĐẤT TẠI XÃ KỲ GIANG (LẦN 2)

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. - Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu QH dân cư vùng Nương Hào, thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gồm 16 lô cụ thể như sau:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
 
Tiền chi phí mua hồ sơ
(đồng)
1 A21 253,1 410.020.000 13.000.000  70.000.000 200.000
2 A22 256,6 415.690.000 13.000.000  70.000.000 200.000
3 A23 260 421.200.000 13.000.000  70.000.000 200.000
4 A24 263,5 426.870.000 13.000.000  70.000.000 200.000
5 A25 267 432.540.000 13.000.000  70.000.000 200.000
6 A31 251,6 455.900.000 14.000.000  70.000.000 200.000
7 B5 270,8 381.830.000 12.000.000  70.000.000 200.000
8 B12 247 400.140.000 13.000.000  70.000.000 200.000
9 B13 243,6 394.630.000 12.000.000  70.000.000 200.000
10 B15 236,8 383.620.000 12.000.000  70.000.000 200.000
11 B16 233,4 378.110.000 12.000.000  70.000.000 200.000
12 B17 230,1 372.760.000 12.000.000  70.000.000 200.000
13 B18 226,7 367.250.000 12.000.000  70.000.000 200.000
14 B19 223,3 361.750.000 11.000.000  70.000.000 200.000
15 B20 219,9 356.240.000 11.000.000  70.000.000 200.000
16 B22 213,1 300.470.000 10.000.000  60.000.000 200.000
- Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 25/9/2019.
- Địa điểm xem tài sản: Khu quy hoạch dân cư  vùng Nương Hào, thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Thời gian nộp tiền đặt trước : 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 3700201005668
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thu hồ sơ và phiếu trả giá từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 25/9/2019 tại UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh.
- Buổi công bố giá vào 8 giờ, ngày 28/9/2019 tại Hội trường UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh .
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Quốc lộ 1A cách cầu Cày về phía Nam 200m).
Điện thoại: 02393.579999 hoặc số số 0982.145573.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản  ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TrTĐG ngày     /9/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
 

Tác giả bài viết: TT