THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HÒA HẢI, HUYỆN HƯƠNG KHÊ

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 2. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương Khê Địa chỉ: Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, chi phí hồ sơ: Quyền sử dụng các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Tổng số có: 22 lô đất, cụ thể như sau:
TT Lô đất Diện tích (M2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá (đồng) Chi phí mua hồ sơ (đồng)
I Thôn 2        
1 1 590,20 182.962.000 35.000.000 10.000.000 100.000
2 2 562,90 174.499.000 30.000.000 10.000.000 100,000
II Khu 1, thôn 3        
3 1 279,60 44.736.000 8.000.000 3.000.000 100.000
4 2 528,60 121.578.000 20.000.000 6.000.000 100.000
5 3 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
6 4 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
7 5 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
8 6 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
9 7 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
10 8 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
11 9 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
12 10 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
13 11 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
14 12 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
15 13 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
16 14 450,00 103.500.000 20.000.000 6.000.000 100.000
III Khu 2, thôn 3        
17 1 387,00 96.750.000 15.000.000 6.000.000 100.000
IV Khu 3, thôn 3        
18 1 393,80 78.760.000 15.000.000 5.000.000 100.000
V Khu 4, thôn 3        
19 1 365,10 83.973.000 15.000.000 5.000.000 100.000
20 2 391,40 90.022.000 15.000.000 5.000.000 100.000
21 3 430,20 98.946.000 15.000.000 6.000.000 100.000
22 4 407,50 93.725.000 15.000.000 6.000.000 100.000
4. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính (bưu điện)
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu trả giá, Chứng từ nộp tiền đặt trước, Bản sao CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Người tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh hoặc tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.
- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản theo hướng dẫn tại mục 7, nộp chi phí mua hồ sơ theo quy định tại mục 3 và thực hiện nộp hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu chính đúng thời hạn quy định của thông báo này.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và buổi công bố giá:
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 20/12/2021 tại Khu Quy hoạch dân cư xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:
+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 20/12/2021
+ Tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Hải: Từ 13 giờ 30 phut đến 16 giờ ngày 15/12/2021
- Cách thức tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Hồ sơ đấu giá được gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh trước 16 giờ ngày 20/12/2021
- Buổi công bố giá: Vào 8 giờ ngày 23/12/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau: 0201000665999
Tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Tĩnh.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02393.579999; hoặc số: 0916.003421 ./.
Website: http://dgts.moj.gov.vn; http://daugia.hatinh.gov.vn.
Ghi chú: Khách hàng tham gia đấu giá ghi rõ đấu giá Quyền sử dụng đất ở xã Hòa Hải, huyện Hương khê phía ngoài phong bì đựng hồ sơ gửi đến Trung tâm.

Tác giả bài viết: Trung tâm DVĐG tài sản