THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TT NGHÈN, CAN LỘC

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Vùng quy hoạch dân cư Lò Rèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Tổng số có 16 lô, cụ thể như sau:
TT
(thửa) số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
1 39 282 1.285.000.000 12.850.000 190.000.000
2 40 221 919.000.000 9.190.000 135.000.000
3 41 220,5 1.005.000.000 10.050.000 150.000.000
4 48 211 961.000.000 9.610.000 144.000.000
5 49 204 849.000.000 8.490.000 125.000.000
6 50 204 849.000.000 8.490.000 125.000.000
7 58 308,5 1.405.000.000 14.050.000 210.000.000
8 59 188 782.000.000 7.820.000 115.000.000
9 60 188 782.000.000 7.820.000 115.000.000
10 61 188 782.000.000 7.820.000 115.000.000
11 62 188 782.000.000 7.820.000 115.000.000
12 81 184 766.000.000 7.660.000 110.000.000
13 82 184 766.000.000 7.660.000 110.000.000
14 83 184 766.000.000 7.660.000 110.000.000
15 84 184 766.000.000 7.660.000 110.000.000
16 85 184 766.000.000 7.660.000 110.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia: 500.000đ/bộ hồ sơ.
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 29/01/2018, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.
- Hình thức nộp tiền đặt trước:
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
+ Tại Ngân hàng Ngoại thương(Vietcombank) chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào ngày 31/01/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Nghèn.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; 0913.846.585(Đ/c Long).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS