THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch dân cư phía sau Trường Tiểu học thôn Trung Đoài và vùng quy hoạch gần nhà ông Ngọc thôn Trung Đoài, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Tổng số có 09 lô, cụ thể như sau:
TT
(thửa) số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I. Vùng QH phía sau Trưởng Tiểu học thôn Trung Đoài  
1 6 306,6 184.000.000 9.000.000 35.000.000
2 7 343,4 206.000.000 10.000.000 40.000.000
3 8 281,8 170.000.000 8.000.000 30.000.000
4 9 275,9 165.000.000 8.000.000 30.000.000
5 10 270 162.000.000 8.000.000 30.000.000
6 11 268,7 162.000.000 8.000.000 30.000.000
II. Vùng QH gần nhà ông Ngọc thôn Trung Đoài  
1 1 264,8 48.000.000 2.000.000 9.000.000
2 2 267 48.000.000 2.000.000 9.000.000
3 3 298 54.000.000 2.000.000 10.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia:
+ Lô số 7: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
+ Các lô còn lại: 100.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 13/12/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:
Tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 08 giờ ngày 15/12/2017, tại Hội trường UBND xã Cẩm Lạc.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; 0916.003.421(Đ/c Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh