THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch dân cư thôn vùng Đồng Cao và Đồng Sĩnh, thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà. Tổng số có 08 lô, cụ thể như sau:
TT
(thửa) số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Vùng QH Đồng Cao    
1 7 231,2 601.120.000 30.000.000 100.000.000
2 8 231,1 600.860.000 30.000.000 100.000.000
3 9 226,4 706.368.000 35.000.000 120.000.000
Vùng QH Đồng Sĩnh    
4 1 199,8 519.480.000 25.000.000 90.000.000
5 2 199,8 519.480.000 25.000.000 90.000.000
6 3 199,8 519.480.000 25.000.000 90.000.000
7 4 200 520.000.000 25.000.000 90.000.000
8 5 199,8 623.376.000 30.000.000 100.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước đến 16 giờ, ngày 10/11/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:
Tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999.
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên đấu giá tổ chức: Vào 08 giờ ngày 13/11/2017, tại Hội trường UBND xã Thạch Kênh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; 0916.003.421(Đ/c Kỳ).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh