THÔNG BÁO Bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc Dự án chỉnh trang đô thị phía Đông kênh N1-9 tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tổng số có: 18 lô; cụ thể như sau:

 
TT Ký hiệu lô đất Diện tích                       (m2) Giá khởi điểm                               (triệu đồng) Bước giá                                   (triệu đồng) Tiền đặt trước
(triệu đồng)
Ghi chú
1.                    BT B1 542 6.180 190 600 Bám hai mặt đường
2.                    BT B2 456 4.330 170 600  
3.                    BT B3 432 4.100 160 600  
4.                    BT B4 421 4.800 190 600 Bám hai mặt đường
5.                    BT B5 398 4.540 180 600 Bám hai mặt đường
6.                    BT B6 432 4.100 160 600  
7.                    BT C1 479,1 5.170 160 600  
8.                    BT D1 721,8 10.390 310 1.100 Bám hai mặt đường
9.                    BT D2 722,7 8.670 260 1.100  
10.                BT D3 736,9 8.840 270 1.100  
11.                BT D4 733,7 8.800 260 1.100  
12.                LK A12 217,6 1.980 100 290 Bám hai mặt đường
13.                LK B6 126 1.010 50 150  
14.                LK B7 126 1.010 50 150  
15.                LK C4 149,8 1.200 60 150  
16.                LK C6 178,4 1.520 80 150  
17.                LK D1 204 6.730 200 850  
18.                LK D2 175 5.780 170 850  
 
 
* Phí tham gia đấu giá: 500.000đ/ đơn tham gia.
* Chi phí mua hồ sơ:    100.000đ/bộ.
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 13/01/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
* Phiên bán đấu giá bắt đầu vào hồi 08 giờ, ngày 14/01/2017 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh – Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
* Kính mời các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham khảo hồ sơ và tham gia đấu giá.
      Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.579999 hoặc số: 0918379628;  0913846585./.
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS