THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ THANH LỘC, CAN LỘC

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch dân cư Đồng Cựa, Nhà Mây, Cựa Nương, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc. Tổng số có 48 lô, cụ thể như sau:
TT
(thửa) số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Bước giá
 (đồng)
I. Khu vực Cựa Nương    
1 01, 07 162 243.000.000 36.000.000 7.000.000
2 02, 03, 04, 05, 06 162 202.500.000 30.000.000 6.000.000
3 08, 09, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
300 193.200.000 28.000.000 6.000.000
4 14, 15 300 231.840.000 34.000.000 7.000.000
II. Khu vực Nhà Mây    
1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 200 128.800.000 19.000.000 4.000.000
2 7 120 85.008.000 12.000.000 3.000.000
3 8 200 141.680.000 21.000.000 4.000.000
4 13 200 154.560.000 23.000.000 5.000.000
5 14 200 272.400.000 40.000.000 8.000.000
6 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 200 227.000.000 34.000.000 7.000.000
7 20 200 249.700.000 37.000.000 7.000.000
8 21 120 149.820.000 22.000.000 4.000.000
III. Khu vực Đồng Cựa    
1 01 200 100.000.000 15.000.000 5.000.000
   
* Phí tham gia đấu giá
100.000 đồng/đơn tham gia đối với những lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống.
200.000 đồng/đơn tham gia đối với những lô đất có giá khởi điểm trên 200 triệu đồng.
* Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 31/7/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Thanh Lộc.
* Tổ chức bán đấu giá: vào ngày 02/8/2017 Tại hội trường UBND xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc.
        Kính mời đại diện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. 
Địa chỉ: số 166 Đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; hoặc số: 0913846585( Đ/c Long).
        Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: TT DV BĐG TS