THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT XÃ CƯƠNG GIÁM

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dắm dân cư trên địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Tổng số có 35 lô, cụ thể như sau
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
Tiền
phí tham gia
(đồng)
I Vùng QH xen dắm dân cư thôn Cầu Đá
1 01 223 669.000.000 100.000.000 500.000/đơn
2 02 222 799.200.000 115.000.000 500.000/đơn
3 04 216 648.000.000 95.000.000 500.000/đơn
4 05 223 802.800.000 120.000.000 500.000/đơn
5 07 256 921.600.000 135.000.000 500.000/đơn
6 08 236 708.000.000 105.000.000 500.000/đơn
7 09 236 708.000.000 105.000.000 500.000/đơn
8 10 227 681.000.000 100.000.000 500.000/đơn
9 06 207 517.500.000 75.000.000 500.000/đơn
10 11 269 538.000.000 80.000.000 500.000/đơn
11 12 278 556.000.000 80.000.000 500.000/đơn
12 13 325 585.000.000 85.000.000 500.000/đơn
II Vùng QH xen dắm dân cư thôn Nam Mới (điểm 2)
13 14 275 429.000.000 60.000.000 200.000/đơn
14 26 264 343.200.000 50.000.000 200.000/đơn
15 27 264 343.200.000 50.000.000 200.000/đơn
16 29 264 343.200.000 50.000.000 200.000/đơn
17 32 268 418.080.000 60.000.000 200.000/đơn
18 52 264 237.600.000 35.000.000 200.000/đơn
19 53 264 237.600.000 35.000.000 200.000/đơn
20 59 285 142.500.000 20.000.000 100.000/đơn
21 60 308 154.000.000 20.000.000 100.000/đơn
22 61 324 162.000.000 20.000.000 100.000/đơn
III Vùng QH xen dắm dân cư vùng 1, thôn Nam Mới
23 01 278 834 .000.000 125.000.000 500.000/đơn
24 02 200 600.000.000 90.000.000 500.000/đơn
25 03 228 684.000.000 100.000.000 500.000/đơn
26 04 237 426.600.000 60.000.000 200.000/đơn
27 05 264 475.200.000 70.000.000 200.000/đơn
28 06 257 462.600.000 65.000.000 200.000/đơn
29 07 242 435.600.000 65.000.000 200.000/đơn
30 08 225 405.000.000 60.000.000 200.000/đơn
31 09 222 399.600.000 55.000.000 200.000/đơn
32 16 365 328.500.000 45.000.000 200.000/đơn
IV Vùng QH xen dắm dân cư vùng 2, thôn Nam Mới
33 01 190 760.000.000 110.000.000 500.000/đơn
V Vùng QH xen dắm dân cư vùng Bắc Làng Hàn, thôn Song Long
34 04 391 125.120.000 15.000.000 100.000/đơn
35 11 406 129.920.000 15.000.000 100.000/đơn
             - Chi phí bán hồ sơ: 50.000 đồng/bộ hồ sơ
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 28/7/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.
- Phiên bán đấu giá tổ chức vào ngày 31/7/2017, tại Hội trường UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 Website: http:daugia.hatinh. gov.vn                       
Điện thoại: 039 3579999; hoặc số: 0913846585 (Anh Long)./.

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS