THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG KỲ LONG

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Tân Long 2, thôn Tân Long 3, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh. Tổng số có 27 lô, cụ thể như sau:
TT Lô số Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
I Vùng quy hoạch thôn Tân Long 2
1 1 301 361.200.000 54.000.000
2 2 307 307.000.000 45.000.000
3 3 259 259.000.000 38.000.000
4 4 260 260.000.000 38.000.000
5 5 260 260.000.000 38.000.000
6 6 260 260.000.000 38.000.000
7 7 260 260.000.000 38.000.000
8 8 254 254.000.000 38.000.000
9 10 260 260.000.000 38.000.000
10 11 257 257.000.000 38.000.000
11 12 289 289.000.000 40.000.000
II Vùng quy hoạch thôn Tân Long 3  
- Các lô bám mặt tiền đường quy hoạch mới  
12 2 256 307.200.000 45.000.000
13 16 256 256.000.000 38.000.000
14 30 247 296.400.000 44.000.000
15 31 247 296.400.000 44.000.000
16 32 247 296.400.000 44.000.000
17 33 247 296.400.000 44.000.000
18 34 247 296.400.000 44.000.000
19 35 247 296.400.000 44.000.000
20 37 247 296.400.000 44.000.000
21 38 270 324.000.000 48.000.000
22 39 270 324.000.000 48.000.000
23 40 270 324.000.000 48.000.000
24 41 270 324.000.000 48.000.000
25 43 270 324.000.000 48.000.000
26 44 270 324.000.000 48.000.000
27 46 258 361.200.000 54.000.000
        
- Phí tham gia đấu giá: 200.000đ/đơn tham gia.
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 29/01/2016, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.
- Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 31/01/2016, tại Hội trường UBND phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (039) 3579999; hoặc số: 0912.414963 (đ/c: Hạnh).
Website: http:daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS