THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT XÃ AN LỘC

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất ở vùng Cồn Thẳng thôn Xuân Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số có 06 lô, cụ thể như sau: * Thông tin và các lô đất bán đấu giá:
TT
số
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
 (đồng)
Bước giá
 (đồng)
Tiền đặt trước
(đồng)
1 1 160 225.000.000 10.000.000 45.000.000
2 2 160 225.000.000 10.000.000 45.000.000
3 3 160 270.000.000 12.000.000 50.000.000
4 4 160 270.000.000 12.000.000 50.000.000
5 5 160 225.000.000 10.000.000 45.000.000
6 6 160 225.000.000 10.000.000 45.000.000
 
* Chi phí mua hồ sơ tham gia: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia.
* Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 25/9/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và UBND xã An Lộc, huyện Lộc Hà.
* Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh trực tiếp thu đơn của khách hàng vào ngày 25/9/2017, trong giờ hành chính tại UBND xã An Lộc.
        * Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh không trực tiếp thu tiền đặt trước. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào một trong năm số tài khoản sau:
1. Tại Ngân hàng NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 3700201005668.
2. Tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà tĩnh
Số tài khoản: 0201000665999.
3. Tại Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 190 25646999 999.
4. Tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Hà Tĩnh
Số tài khoản: 102010001635531
5. Tại Ngân hàng Vpbank chi nhánh Hà tĩnh
Số tài khoản: 818699999
Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh
* Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không ghi số lô và không nộp gộp nhiều lô vào một chứng từ.
- Phiên bán đấu giá tổ chức: Vào 8 giờ ngày 27/9/2017, tại Hội trường UBND xã An Lộc.
Kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.
Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: (0239) 3579999; 0972.866.012 (Ngọc Hà).
Website: http://daugia.hatinh.gov.vn

Tác giả bài viết: Trung tâm DV bán đấu giá TS